Jourhem

Jourhem är en person eller familj som tar emot barn i sitt hem när socialtjänsten i kommunen behöver utreda barnets situation. Under tiden som jourhem
kan du få förfrågan om att ta emot ett eller flera barn. Varje enskilt barn placeras hos dig under en kortare period. Du kan också ha perioder utan placerade barn.

Ett barn kan behöva vistas i ett jourhem av olika skäl. Det kan till exempel bero på att barnets föräldrar brister i omsorgen, missförhållanden som våld eller missbruk, barnets eget beteende eller att barnet är ensamkommande och anländer till Sverige utan föräldrar.

Placeringen av varje enskilt barn kan pågå från några dagar upp till cirka sex månader. Däremot kan du ha uppdrag som jourhem till olika barn under flera år. Du kan själv ta initiativ till att avsluta uppdraget. Uppdraget kan också avslutas om inte kommunen längre har behov av dig som jourhem eller bedömer att du inte längre är lämplig.

Det här ingår i uppdraget

Som jourhemsförälder ska du se till att barnet får sina behov tillgodosedda under vistelsen. Du har ansvar för den dagliga omsorgen och bidrar till att barnet får en bra vardag, stöd i skolan, tillgång till hälso- och sjukvård samt stöttning i umgänget med familj och vänner.

Som jourhemsförälder har du inte vårdnaden om barnet. Ensamkommande barn har en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare med motsvarande ansvar. Du har inte försörjningsskyldighet för barnet.

Vad krävs för att bli jourhem?

Socialtjänsten kommer att utreda dig och din familjs förutsättningar att ta emot ett barn i ditt hem. Utredningen omfattar bland annat intervjuer, hembesök och referenstagning. Om du och din familj bedöms lämpliga återstår en matchning. Då tittar kommunen på om du eller ni har förutsättningar att ta hand om just det barnet som socialtjänsten behöver placera.

Stöd och ersättning

Socialtjänsten i erbjuder dig den utbildning du behöver i samband med att du blir jourhem. När barnet är placerat ger socialtjänsten dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver utifrån ditt uppdrag. Som jourhem får du ekonomisk ersättning som ska täcka kostnader du har för barnet och ett fast arvode för själva uppdraget.

Intresseanmälan


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?