Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-09-02
Senast uppdaterad: 2021-09-02

Vi söker fler trygghetsvandrare!

Kollage, vyer över Lilla Edet

När fler är ute och rör på sig i ett område känner människor sig tryggare. Att trygghetsvandra skapar ett naturligt och socialt kontaktnät mellan människor, så väl ung som gammal. Lilla Edets kommun välkomnar civilsamhällets engagemang för att skapa ökad trygghet i vår kommun!

Nu håller vi inför hösten på att stärka upp vår organisation för trygghetsvandring och söker fler som vill trygghetsvandra i våra tätorter. Som trygghetsvandrare förbinder du dig inte att vara ute och vandra med någon bestämd regelbundenhet, utan du deltar helt i mån av tid och möjlighet.

Utbildning för trygghetsvandrare 7 september

Tisdag 7 september anordnas en utbildning för trygghetsvandrare. Polisen berättar om syftet med trygghetsvandringar och går igenom rollen som trygghetsvandrare. Räddningstjänsten håller dessutom en utbildning i Hjärt- och lungräddning, HLR, och i grundläggande brandkunskap. Utbildningen ger en god kunskapsbas att utgå från och är frivillig för trygghetsvandrare att delta i.

Vill du också trygghetsvandra?

Är du nyfiken på att trygghetsvandra du också? Gör din intresseanmälan här. Länk till annan webbplats.
Du kommer då också att bli tillfrågad om du vill delta i utbildningen för trygghetsvandrare 7 september. 

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »