Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-04-11
Senast uppdaterad: 2019-04-11

Vill du bli god man eller förvaltare?

Överförmyndarenheten söker ytterligare gode män och förvaltare i kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund och anordnar nu en tvådagars-utbildning den 24 april och 9 maj kl 18-20.00. Överförmyndarenheten kommer vid utbildningstillfällena gå igenom vad det innebär att vara god man eller förvaltare.

Att vara god man eller förvaltare handlar om att hjälpa en medmänniska. Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter. Uppdraget brukar uppfattas som väldigt intressant och givande. Ersättning utbetalas i form av arvode.


Uppdraget innefattar huvudsakligen tre uppgifter

  • Förvalta egendom: Sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om inkomster och utgifter, betala räkningar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.

  • Bevaka rätt: Företräda huvudmannen inför olika myndigheter. Hjälpa till vid ansökningar av exempelvis bidrag och insatser samt hjälpa huvudmannen att överklaga beslut.

  • Sörja för person: Agera intressebevakare i personliga frågor. Se till att behov kring bostad, sjukvård, social service, kontaktperson, ledsagare, fritid, sociala kontakter med mera blir tillgodosedda.


Är du intresserad av att delta vid utbildningen, skicka din anmälan till e-post overformyndaren@stenungsund.se eller ring på telefonnummer 0303-73 82 23 (måndag till torsdag mellan kl 10 – 12), senast den 23 april.


Utbildningen är kostnadsfri och äger rum i kommunhuset i Stenungsund. Vi möts upp i receptionen på kommunhuset i Stenungsund (Strandvägen 15). Parkeringsmöjlighet finns vid Stenungstorg. Vi ser fram emot din anmälan!

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »