Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-11-28
Senast uppdaterad: 2012-11-28

Vill du bli god man?

Yngre och äldre kvinna
Vi behöver fler gode män. En god man är en person som är ställföreträdare för någon som har bristande förmåga att företräda sig själv i olika situationer.

Uppdraget som god man brukar uppfattas som väldigt intressant och givande. En ersättning utbetalas i form av arvode.

Kontakt


Är du intresserad av att bli god man, hör av dig till överförmyndarverksamheten:
overformyndaren@stenungsund.se eller telefon 0303-73 82 23 (måndag, tisdag och torsdag klockan 10-12).  

Lilla Edets, Orusts och Stenungsunds kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »