Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-10-06
Senast uppdaterad: 2016-10-06

Vattnet i Hjärtum är åter godkänt

Nu behöver det kommunala vattnet i Hjärtum inte längre kokas. Analyssvaren från vattenproverna visar att det åter är av bra kvalité.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »