Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-10-10
Senast uppdaterad: 2016-10-10

Välbesökt höstmarknad på torget i Lilla Edet

Lördag 1 oktober var det höstmarknad på torget i centrala Lilla Edet. Det var välbesökt mellan tälten där utställare bland annat erbjöd ekologisk och närproducerad mat från lokala gårdsbutiker, hantverk, skönhetsvård, kläder, bakverk och blommor. Hos flera av utställarna gick det att äta lunch på plats och doften av grillat och kryddor spred sig angenämt över torget, medan solglimtar och regnskurar avlöste varandra.

Uppskattningsvis var det 800-1000 personer som besökte höstmarknaden. Besökarna verkade trivas och många av dem flanerade runt länge och pratade både med vänner de träffade och med utställare. Lekplatsen bredvid var full av barn och många besökare stannade till och åt lunch eller fikade.

Totalt såldes det ungefär 250 luncher från de utställare som erbjöd mat på plats. Grönsaker sålde nästintill slut mot marknadens slut, liksom korvar, kött, ost, sylt och marmelad. Klass 6A från Fuxernaskolan hade ett bord fullt av hembakt vilket var mycket populärt och de sålde slut långt innan marknadsdagen var över.

Marknaden anordnades av Företagscentrum Lilla Edet och dess handelsförening samt Lilla Edets kommun. Handelsutvecklare Ylva Laudon säger:

— Jag vill rikta ett jättetack till er utställare för er insats och för det engagemang ni alla hade med att arrangera och dekorera marknadsplatsen! Det blev verkligen en lyckad marknadsdag. Nu ser jag fram emot vår nästa marknad som är Julmarknaden i Folkets Hus den 27 november. Och självklart längtar jag redan till nästa Höstmarknad som kommer att hållas den 30 september 2017!

Zara Blidevik, vice ordförande i tekniska nämnden (i blå jacka till vänster) i samspråk med en kommuninvånare.

Bytarmarknad och medborgardialog


Flera politiska partier var också på plats för att samtala med marknadsbesökarna. Lilla Edets kommun anordnade bytarmarknad, där avlagda kläder och prylar för någon kunde bli till användning hemma hos någon annan. Omsättningen på borden var stor; många personer lämnade in saker och kläder som försvann lika fort. Tekniska avdelningen tog tillfället i akt att föra medborgardialog kring ett eventuellt införande av utsortering av matavfall. Genom att samla in enkätsvar fick de in synpunkter från medborgarna som fungerar vägledande när man utreder vilket insamlingssystem som skulle passa bäst. Det politiska beslutet om utsortering av matavfall är ännu inte fattat, men tekniska avdelningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att införa utsortering.

Sju politiker från tekniska nämnden medverkade vid dialogen och enkätinsamlingen. När tekniska avdelningen berättade att de tänkte medverka vid höstmarknaden, önskade presidiet att politiker och tjänstemän kunde göra aktiviteten tillsammans. Tekniska nämnden ville lyssna in vad invånarna tycker är viktigast, för sedan ta med sig synpunkterna till de politiska grupperingarna för att kunna komma till ett ansvarsfullt och framtidsorienterat beslut. Zara Blidevik, vice ordförande i tekniska nämnden, berättar:

— Vi politiker kunde få chansen att komma med ut och prata med kommuninvånarna om en högst aktuell fråga. Medborgardialog är ganska nytt för oss i nämnden och detta var ett intressant tillfälle att testa på det. Det blev engagerade och kloka samtal och vi lärde oss mycket som vi kommer att ta med i vårt fortsatta arbete.
 

Dina synpunkter kring utsortering av matavfall är viktiga!


Vi vill gärna ha dina synpunkter också! Genom att lämna dina synpukter och tankar i en enkät är du med och påverkar hur en eventuell utsortering av matavfall skulle kunna se ut.

Enkäten är öppen fram till 31 oktober.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »