Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-09-08
Senast uppdaterad: 2017-09-08

Vad tycker personer med funktionsnedsättning om sitt boende och sin dagliga verksamhet?

Nu inleder Lilla Edets kommun ett arbete med att undersöka hur kommunmedborgare med funktionsnedsättning upplever sin vardag i sina boenden och dagliga verksamheter.

Brukarundersökningen riktar sig till personer som bor i grupp- eller servicebostäder och/eller deltar i dagliga verksamheter inom ramen för LSS.Enkäten består av tio frågor och besvaras anonymt. Frågorna handlar om trivsel, bemötande och möjligheten till självbestämmande.– Svaren kommer ge oss en bild av den upplevda kvalitén på våra boenden och dagliga verksamheter, säger Maria Weiselius, verksamhetsutvecklare på funktionshinderavdelningen i Lilla Edets kommun.Maria Weiselius är också den som besöker brukarna för att samla alla tankar och åsikter.– Mig har de ingen relation till sedan tidigare, vilket är en fördel för att besvarandet av frågorna ska upplevas så anonymt som möjligt. Enkäten kan besvaras på papper eller på surfplatta, och för dem som behöver är enkäten anpassad med bildstöd och röstuppläsning. Jag har under dagen redan hunnit besöka nio personer och det märks att de blir glada över att bli tillfrågade och att vi visar att deras åsikter är viktiga. För mig är det här kvalitetssäkring på riktigt!I slutet av oktober ska alla svar ha samlats in och i början av 2018 får kommunen en sammanställning med statistik över hur personerna som deltagit har svarat.– Svaren redovisas också i kommun- och landstingsdatabasen Kolada, vilket möjliggör jämförelser med andra kommuner, säger Maria Weiselius.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »