Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-08-25
Senast uppdaterad: 2017-08-25

Vad tycker du om avfallshanteringen?

Ulrik Nyström, enhetschef avfall & kundtjänst, Lilla Edets kommun.

För att skapa sig en bild av hur kommuninvånarna tycker att hanteringen av avfall samt vatten och avlopp fungerar skickar Lilla Edets kommun idag ut en enkät till 700 slumpvis utvalda hushåll.

Att avfall samt vatten och avlopp hanteras på rätt sätt är viktigt både för alla som bor och verkar i kommunen och för miljön. För Lilla Edets kommun finns en avfallsplan som beskriver hur hanteringen av avfallet ser ut idag och hur vi vill att hanteringen ska se ut i framtiden.– Enligt ett politiskt beslut genomför vi nu en mätning av kundnöjdheten hos Lilla Edets medborgare för att ta reda på om vi är på rätt väg. Att få ta del av medborgarnas synpunkter är mycket viktigt för mig och mina kollegor för att vi ska få kännedom om vad som upplevs fungera väl och vad som behöver förändras, konstaterar Ulrik Nyström, enhetschef avfall & kundtjänst, Lilla Edets kommun.Senast en liknande enkätundersökning kring avfallshanteringen i kommunen gjordes var 2014.

Alla synpunkter är viktiga

Idag fredag 25 augusti kommer 700 slumpvis utvalda hushåll i kommunen få enkäten med tillhörande informationsbrev hem i brevlåda. Där i finns också en kod som gör det möjligt att fylla i enkäten digitalt på lillaedet.se ifall man skulle föredra det.– Vi sätter stort värde på att få ta del av medborgarnas synpunkter och hoppas att du som får möjlighet att delta i undersökningen svarar på enkäten, säger Ulrik Nyström.Sista dag för att besvara enkäten är 2017-09-12.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »