Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-10-15
Senast uppdaterad: 2013-10-21

Utbildning för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering — en utbildning om det svenska samhället


Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Vem kan gå kursen?
Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18 och 64 år och

  • är anhöriginvandrare och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013
  • eller har en etableringsplan

Kursen är gratis för dig som deltagare och ges på flertalet språk.
 
Kontakta Arbetsmarknadsavdelningen
för mer information, tel 0520-65 97 05.

Svenskundervisning för invandrare (Sfi)


Det är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Studierna är inriktade på att du praktiskt ska kunna använda språket muntligt och skriftligt. 

För mer information, klicka här eller  ta kontakt med våra SFI-samordnare
tel 0520-65 97 58, 0520-65 97 68

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »