Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-05-07
Senast uppdaterad: 2019-05-07

Uppdatering kring arbetet på Högstorpsspåret

Arbetet med den nya belysningen på Högstorpsspåret pågår för fullt. Nu är Sträckan Ryrsjön-Stickebacken helt klar och igår påbörjades arbetet på slingan efter Stickebacken.

Under vintern plockades belysningsstolpar ned som utgjorde en säkerhetsrisk och under våren har monteringsarbetet för nya stolpar, armaturer och LED-lampor påbörjats.

Första sträckan är klar

Nu är den första sträckan Ryrsjön-Stickebacken klar och arbetet fortskrider med slingan efter Stickebacken, där samtliga stolpar kommer att bytas ut, nya fundament gjutas och nya armaturer monteras.

Under perioden 6 maj-31 juni kommer det utföras grävningsarbete för de nya fundamenten och under den perioden kommer slingan inte kunna att användas.

Arbetet på Högstorpsspåret beräknas pågå under hela våren och vara klart på hela sträckan till midsommar.

Här kan du läsa tidigare nyheter kring arbetet på Högstorpsspåret
November 2018 Öppnas i nytt fönster.
Februari 2019 Öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »