Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-04-16
Senast uppdaterad: 2014-04-16

Ungdomar övar sig på att skriva

Under onsdagen var det skrivarverkstad på biblioteket i Lilla Edet. Författaren Hanna Jedvik från Göteborg kom på besök för att lära ut knep.

Hur mycket ungdomarna som var där skriver i vanliga fall är varierande.

- Jag skriver mycket, berättar William från Göta. Det är oftast små noveller, men ibland längre texter.

Marcus och Linnea berättar att de mest skriver i skolan.

- Jag är här för att få nya tips och idéer, säger Linnéa.

- Tänk inte på att du ska vara duktig och skriva rätt, utan experimentera och ha roligt! uppmanar Hanna Jedvik.

Som en första övning får deltagarna leka med lappar med ord på, nästan som kylskåpspoesi. Med bara så små medel får de unga författarna ihop fantastiska texter.

- Orden kan leva sitt eget liv, säger Hanna Jedvik. Du behöver inte alltid ha så mycket fantasi. Svårare än så här behöver det inte vara att skriva poesi!

Sedan får deltagarna skriva mer beskrivande texter om en figur. Hur ser den ut och vad gillar den att göra?

Enligt barn- och ungdomsbibliotekarie Tove Hjort finns det ett intresse bland ungdomarna i kommunen av skrivande. Därför ordnar biblioteket skrivarverkstaden under påsklovet. Dagens inspiratör Hanna Jedvik har skrivit ungdomsböckerna Kurt Cobain finns inte mer och Snart är jag borta.

- Det viktigaste för mig är att jag tycker om personerna jag skriver om. Oftast börjar jag där, med personer och deras relationer - hur de tänker och känner, berättar Hanna Jedvik.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »