Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-05-25
Senast uppdaterad: 2016-06-28

Underhållsarbeten på Lilla Edetbron, väg 167

Under perioden maj - oktober 2016 kommer Trafikverket att utföra underhållsarbeten på Lilla Edetbron, väg 167. Arbetet kommer att påverka trafiken över bron på olika sätt, och restiden förlängs. Läs mer på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och lillaedet.se/vagarbete.öppnas i nytt fönster

Under delar av perioden kommer endast ett körfält vara öppet och biltrafiken regleras då med hjälpa av trafikljus. Det gör att restiden över bron ökar vid trafikintensiva perioder.

Gång- och cykeltrafik kan behöva stängas även under dagtid. På Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats kommer det finnas information om vilka dagar det kan gälla.

Trafikanordningar på Lilla Edetbron från och med 6 juni


På kvällen den 6 juni planerar SVEVIA att ställa ut trafikanordningar på bron. Den första delsträckan som kommer att arbetas på är södra körfältet, från brons västra ände och fram till och med östra klaffkammaren ute på bron. Arbeten kommer att ske på kantskoningar vid klaffar och övergångskonstruktioner.

Bron avstängd under ett antal nätter


Under ett antal nätter kommer bron helt att stängas av för bil-, och gång- och cykeltrafik. På Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats kommer det att finnas information om vilka nätter det gäller. Det kommer även att finnas informationstavlor från Trafikverket vid bron i god tid innan avstängningen sker.

Vad ska göras?


Arbetena omfattar utbyte av kantbalk på brons norra sida, samtliga övergångskonstruktioner och kantstålen kring den öppningsbara delen av bron samt förstärkning av pelarna.

Mer information


Mer information om arbetet hittar du på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du kan följa aktuell information om arbetet.

Informationstavlor vid Lilla Edetbron.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »