Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-10-24
Senast uppdaterad: 2016-10-24

Tyck till om utsortering av matavfall

Kommunen utreder möjligheterna för att börja samla in källsorterat matavfall i någon form. Passa på att lämna dina synpunkter om utsortering av matavfall i vår webbenkät.

Det politiska beslutet om insamling av matavfall är ännu inte fattat, men tekniska avdelningen har fått i uppdrag att undersöka hur insamlingen av matavfall skulle kunna se ut. Vi vill därför gärna ta del av dina tankar, funderingar och åsikter!

Dina synpunkter blir vägledande för vilket insamlingssystem kommunen ska välja om/när utsortering blir aktuellt.
 
Läs mer och fyll i webbenkäten
 
Enkäten är öppen fram till den 31 oktober.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »