Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-04-19
Senast uppdaterad: 2012-05-16

Tungevägen stängs

Från den 1 maj 2012 stängs Tungevägen (väg 2002) i höjd med Tunge Bygdegård. Det har bland annat viss påverkan på de kommunala skolskjutsarna i området.

Du som blir berörd av förändrade skolskjutsar meddelas via Lilla Edets Taxi. I och med arbetet med nya E45 stängs Tungevägen (väg 2002) permanent. Du som idag har utfart till väg 2002 hänvisas att istället använda utfarten till E45 i Glässnäs.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »