Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-12-19
Senast uppdaterad: 2014-12-19

Trasiga gatubelysningar snart åtgärdade

Här kommer lite upplysning om uppmärksammade trasiga gatubelysningar i vårt område.

Nya gång- och cykelbanan utmed E45


Många har hört av sig till kommunen angående den trasiga gatubelysningen till gång- och cykelbanan som Trafikverket bygger längs med gamla 45:an, söder om Lödöse. Gatubelysningen har varit trasig en längre tid men nu har Vattenfall meddelat att en provisorisk belysning kommer att finnas på plats från och med eftermiddagen måndagen den 22 december.

Fuxernaskolans nordöstra tillfart


Även vid parkeringen och gång- och cykelvägen vid Fuxernaskolans nordöstra tillfart är det i princip helt nedsläckt sedan ett par veckor tillbaka. Tekniker från Vattenfall och elektriker från Leifab arbetar intensivt med att åtgärda felet. Området har hög prioritet då det är en knutpunkt för många och trafiken är periodvis mycket intensiv - här ligger både skola, förskola 1-5, fritids och en allmän parkering.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »