Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-11-20
Senast uppdaterad: 2020-11-23

Tillfälliga förändringar inom kultur och fritid

Lilla Edets kommun gör ett antal förändringar inom området kultur och fritid för att minska spridningen av sjukdomen covid-19.

Så här anpassas kultur- och fritidsverksamheten i kommunen under perioden 24 november – 20 december:

Biblioteken

Biblioteket i Lilla Edet håller stängt för besök 24 november – 20 december. Lödöse fortsätter hålla stängt för besök under samma period.


Biblioteken erbjuder dock fortsatt utlämning av reservationer och Take away-service. Utlämning sker vid biblioteket i Lilla Edet på måndagar och onsdagar kl. 10-19 samt tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-16. I Lödöse kan du hämta dina böcker på torsdagar kl. 10-19.


Du som vill låna böcker genom att nyttja vår Take away-service ringer eller mailar din beställning och hämtar den vid biblioteksentréerna. Ring till Lilla Edets bibliotek på telefonnummer 0520-65 96 90 under utlämningstiderna ovan eller maila till biblioteket@lillaedet.se


Bibliotekets service ”Boken kommer” utökas och biblioteket kan köra ut böcker till låntagare som utgör riskgrupp och som inte själva kan komma till biblioteken. Kontakta bibliotekarie Carina Magnusson på telefonnummer 0520-65 96 97 eller maila till carina.magnusson@lillaedet.se


I Lilla Edet kan du lämna tillbaka böcker i den tillfälliga återlämningslådan utanför bibliotekets entré under samma tider som Take away-servicen. Under andra tider på dygnet kan du lämna dina böcker i brevinkastet vid kommunhusets entré. Återlämning av böcker kan göras dygnet runt i återlämningslådan utanför biblioteket i Lödöse.


All programverksamhet, som exempelvis kulturevenemang och bokklubbar, ställs in under perioden 24 november – 20 december.

Kulturskolan

Kulturskolan avslutar, alternativt delar upp, de grupper som består av fler än åtta personer inklusive pedagog. Den individuella undervisningen fortsätter.


Vidare information om vårens kurser kommer när vi vet mer om vilka restriktioner som kommer att gälla efter 20 december.

Kulturevenemang

Planerad verksamhet på kulturhuset under januari begränsas till aktiviteter som omfattar max åtta personer.

Fritidsgården Kosmos

Fritidsgården Kosmos är stängd till och med 20 december. Ungdomscoacherna arbetar i skolan under dagtid. Under jullovet kommer fritidsgården hållas öppen för mindre grupper som förbokar sina besök.

Föreningslivet

All verksamhet som bedrivs i kommunens tillhandahållna föreningslokaler, idrottshallar, fotbollsplaner och i ishallen får max utgöras av grupper bestående av max åtta personer inklusive ledare – detta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Det är heller inte lämpligt att föreningarna hyr/lånar ut lokaler till annan verksamhet under perioden 24 november – 20 december.


Det åvilar föreningarna att själva ta ansvar för att följa de rekommendationer som gäller för tillfället för att minska smittspridningen.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »