Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-06-04
Senast uppdaterad: 2014-06-04

Tider för skolavslutning

Sommaren är på intågande och eleverna får snart lov. Här kan du läsa mer om skolavslutningstiderna för vårterminen 2014.

Fuxernaskolan F-6


Avslutningsdag är den 12 juni.

Fuxernaskolan år 7-9

                                                                    
Avslutningsdag är den 13 juni.
                       

       


År 7-8  

 

             
08.00      Samling i klassrum                                                       
08.15      Fika och betygsutdelning i uppehållsrummet
10.00      Beräknad sluttid

Bussarna för år 7-8 avgår hem följande tider:
Göta               10.28              
Hjärtum          10.00              
Västerlanda    11.00                  
Västersjön      10.10
Härklättan       10.10
Rishageröd     10.10

Höstterminen börjar måndagen den 18 augusti och alla elever går då kl. 9-14.

År 9
11.00     Samling i respektive mentorssalar
11.10     Samling på skolgården för samlad promenad till matsalen
12.15     Vårdnadshavare är välkomna till aulan för betygsutdelning med mer.
13.00     Beräknad sluttid
 
Bussar avgår från Västersjön, Härklättan och Rishageröd mot Fuxernaskolan kl. 10.30.

Bussar hem avgår:
Göta               13.00              
Hjärtum          13.00                
Västerlanda   14.00              
Västersjön     13.15
Härklättan      13.15
Rishageröd    13.15

Avslutningsfest för år 9 sker på Gustavsberg, som givetvis är drogfri. 
Samling vid bussparkeringen kl. 16.45. Buss åter till Lilla Edet kl. 01.00.
                                                                      

Hjärtumskolan


Avslutningsdag är fredag den 13 juni.

Ryrsjöskolan


Avslutningsdag är torsdagen den 12 juni.

Strömsskolan


Avslutning sker torsdagen den 12 juni på eftermiddagen.

Tingbergsskolan

År F-3
08.30     Samling i klassrummet
09.30     Avgång till museet
09.45     Scenen
10.40     Bussarna avgår från Ljudaborg

År 4-5
08.30     Samling i klassrummet
08.45     Avgång till museet. Picknick med medhavd fika.
09.45     Scenen
10.40     Bussarna avgår från Ljudaborg

År 6
08.30     Samling i klassrummet
09.30     Avgång till museet.
09.45     Scenen
10.40     Bussarna avgår från Ljudaborg

År 7-8
08.30     Samling i klassrummet
08.45     Avgång till museet.
09.10     Scenen
10.00     Klassrummet
10.30     Bussarna avgår från Statoil

År 9
08.30     Samling i klassrummet
08.45     Avgång till museet.
09.10     Scenen
10.00     Klassrummet
11.00     Matsalen

Höstterminen på Tingbergsskolan startar 18 augusti kl. 08.30-12.30.
Förskoleklass får brev hem angående inskolning.  
Årskurs 4 har inskolningssamtal 15-19 augusti.

Elfhems gymnasium


Treorna springer ut torsdag 12 juni kl. 13.30 på  örtagården, Lödöse Museeum.
 
Resterande elever har avslutning fredag 13 juni kl. 10-12 på Elfhems Gymnasium.

Västerlandaskolan


Avslutningsdag är fredag den 13 juni.

Vuxenutbildningen (Komvux)


Grundläggande- och gymnasiala kurser slutar den 6 juni.
Sista lektionspasset för eleverna är torsdag den 5 juni.
Lektioner för grundläggande- och gymnasiala kurser för hösten startar 25 augusti.
 

Antagna SFI-elever fortsätter läsa under sommaren

  
Antagningar av nya SFI-elever görs inte under period 23 juni - 22 augusti eftersom eleverna då går på sommarschema.
SFI har lektionsuppehåll 7 juli till 4 augusti.
SFI-eleverna återupptar sitt sommarschema den 5 augusti till 22 augusti.
Nya antagningar på SFI startar den 25 augusti.                                                  
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »