Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-02-03
Senast uppdaterad: 2021-02-03

Tack för alla tankar och idéer till visionen!

– Eftersom vi ska ta fram den nya visionen för Lilla Edets kommun tillsammans – alla som bor och verkar i kommunen – är jag glad att så många bidragit och delat med sig av sina tankar och idéer. Det är verkligen värdefullt. Stort tack till er alla, säger Julia Färjhage (C), kommunalråd.

Under perioden november-januari har personer som bor och verkar i kommunen bidragit med hundratals inspel till den nya övergripande visionen. Den gemensamma ledstjärna som ska peka ut riktningen för utvecklingen av vårt samhälle.

 

Tankarna och idéerna har både framförts genom att besvara frågan ”Vad är viktigt för att du ska trivas och leva ett gott liv i Lilla Edets kommun?” via ett formulär på kommunens webbplats samt på kommunens Facebook-sida.

 

På grund av pandemin har tyvärr fysiska möten inte varit möjliga. För dem som inte kunnat eller velat delge sina tankar digitalt har därför möjlighet funnits att beställa hem ett pappersformulär via Medborgarservice, med samma frågeställning som i det digitala formuläret.

 

– En viktig bit i processen är att inkludera dem som kommunen är till för – alla de som bor och verkar här. Därför är vi glada att engagemanget varit så stort, trots de utmaningar och anpassningar av dialogmetoder som pandemin medfört, säger Malin Krantz, kommunchef.

Vad händer nu?

Nästa steg i arbetet med att ta fram den nya visionen är att sammanställa och analysera det underlag som kommit in.

 

– Det handlar om att fånga övergripande teman och nyckelbegrepp bland de synpunkter vi fått in, som vi sedan kan bygga den kommande visionen på. Alla som deltagit i processen har bidragit till hur visionen kommer att formuleras, även om man kanske inte exakt kommer att känna igen sina egna ord, berättar Malin Krantz, kommunchef.

 

I juni 2021 ska kommunfullmäktige besluta om den nya visionen.

 

– Idag pågår fantastiskt mycket bra arbete i kommunens alla delar – inom kommunorganisationens alla verksamheter men också inom näringsliv och föreningsliv. Med en gemensam vision, och därmed en riktning som vi alla tillsammans jobbar i, kan vi skapa den starka förändringskraft som är en förutsättning för att vårt gemensamma samhälle ska utvecklas på det sätt vi önskar, avslutar Julia Färjhage.

 

Läs mer om vad en vision är och varför en ny vision för Lilla Edets kommun ska tas fram på lillaedet.se/vision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »