Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-12-17
Senast uppdaterad: 2021-12-17

Tack för alla tankar och idéer om Ströms slottspark!

– Att vi fått in så många idéer och förslag kring utvecklingen av Ströms slottspark är väldigt roligt. Det är tydligt att det finns ett stort engagemang och att kommuninvånarna värnar om parkens framtid, säger Anna Berlin, chef stadsmiljöenheten.

Inför att Ströms slottspark ska utvecklas har Lilla Edets kommun bjudit in till medborgardialog under senhösten. Tankarna och idéerna har både kunnat framföras via ett formulär på kommunens webbplats samt vid ett fysiskt ”Fika med kommunalråden” där det fanns möjlighet att möta både kommunalråden och personal från enheten stadsmiljö och delge sina önskemål direkt till dem på plats i parken. Även högstadiet på Fuxernaskolan har besökts för att föra dialog med eleverna och samla in deras tankar. Också barn och pedagoger från Strömsskolan och Fågelstigens förskola har bidragit med idéer.


– Vi är väldigt tacksamma för alla synpunkter som kommit in. Många önskar att vi rustar upp det som redan finns i parken. Exempelvis lekplatsen, utegym, discgolfbana och multiarena för bollsport. Det som också efterfrågats är planteringar, toaletter, fler bänkar och bord samt förbättrade grillplatser. Många ungdomar har haft önskemål om att snabbmatskedjor ska etablera sig i parken och det har vi tyvärr inte möjlighet att ordna, men vi kommer att skapa förutsättningar för en utvecklad caféverksamhet, säger Anna Berlin.

En attraktiv park för alla

Upprustningen av parken kommer att ske under flera år. Som ett första steg prioriterar Lilla Edets kommun att under 2022 bygga en ny och större lekplats, rusta upp och förbättra discgolfen och förse parken med nya bänkbord. Förhoppningen är att det även ska finnas ett ekonomiskt utrymme att bygga ett nytt utegym under 2022.


– I vårt arbete med att utveckla Ströms slottspark håller vi just nu på att arbeta fram en strukturplan tillsammans med en expert inom parkmiljö. Planen kommer att beskriva vilka mål vi vill uppnå med parken, vilken kvalitetsnivå vi vill ha samt tydliggöra dispositionen av vilka aktiviteter ska finnas i parken och inom vilka områden dessa ska placeras.


Planen tar även hänsyn till de historiska element som finns i parken och givetvis de tankar och idéer som kommuninvånarna bidragit med.


– Vårt mål är att vi inom ett par år ska kunna njuta av en riktigt attraktiv park med möjlighet till både aktivitet och rekreation för alla! avslutar Anna Berlin

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »