Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-06-21
Senast uppdaterad: 2018-06-21

Sommarskolans skrivarläger blev succé

Alice Alksjö och Anna Carlsson skriver miljö- och personbeskrivningar.

Under tre dagar, med avslut idag, har sommarskolan i Lilla Edets kommun arrangerat skrivarläger för unga i åldern 12-15 år. Nio skrivsugna från olika delar av kommunen har deltagit och det hela blev mycket lyckat.

På Lödöse museums övervåning, där skrivarlägret hålls under dagtid, är ljuset lika varmt som stämningen. Här arbetar en harmonisk grupp för tillfället med en fördjupning i ämnet miljö- och personbeskrivningar tillsammans med gästföreläsaren Anna Lärk Ståhlberg.

En av deltagarna som fokuserat sitter med penna och skrivhäfte framför sig är Anna Carlsson. Det som lockade henne till att söka till skrivarlägret var viljan att både bli bättre på att skriva och att få nya kompisar.

– Allt det har uppfyllts här under lägret. Det har varit väldigt roligt. Till och med roligare än jag från början trott, konstaterar Anna Carlsson glatt.

Lyckat pilotprojekt

Skrivarlägret är ett pilotprojekt på uppdrag av bildningsförvaltningen. Syftet är att ge dem som önskar det, en möjlighet att utveckla sitt skrivande. Under våren gick det ut information till alla elever i årskurs 5-8 och utifrån dem som anmält intresse och lämnat in textprov har en grupp sats samman.

– Delaktighet och inflytande är viktigt. Därför har deltagarna haft stora möjligheter att påverka lägrets upplägg. Utifrån deras önskemål har vi fokuserat på de olika delarna i en skönlitterär berättelse. Stämningen har varit väldigt glad under hela lägret och det känns att alla är oerhört taggade, säger Carina Andersson, en av ledarna, som till vardags är skolbibliotekarie och lärare på Strömsskolan.

Bidrar med nya redskap

Anna Lärk Ståhlberg, skrivpedagog och bokförlagschef, stod för stora delar av inspirationen och handledningen.

– Mitt mål har varit att ge de unga som varit med på lägret nya verktyg för sitt skrivande. Jag har faktiskt använt samma arbetssätt som när jag coachar vuxna författare på mitt förlag. Och det fungerade väldigt bra. Lägerdeltagarna ligger på en hög nivå och har verkligen greppat det, säger Anna Lärk Ståhlberg med stor entusiasm.

Även en museipedagog från Lödöse museum och en av kommunens bibliotekarier har gästat lägret och bidragit till inspiration.

Läger med övernattning

– Språket är en viktig grund för allt lärande. Och utveckla sitt språk kan man göra på olika sätt. Även genom social samvaro. Därför valde vi att arrangera ett läger med övernattning, berättar Carina Ölander, specialpedagog med språk-, läs- och skrivutvecklingsuppdrag.

När skrivkrampen börjat sätta in vid 16-tiden på eftermiddagarna har deltagare och ledare tagit bussen till Hålbacka Gård i Prässebo. Där har gruppen umgåtts genom matlagning, tävlingar och bad.

– För alla som varit med, både deltagare och ledare, har lägret gett mycket positiv energi, säger Carina Andersson.

Ny chans om ett år

– Det jag gillar mest med att skriva är att kunna uttrycka mig som jag vill. Även om jag inte skriver om mig själv kan jag ändå uttrycka och relatera till mina egna känslor. Förutom att det har varit jättekul att få utveckla mitt skrivande har gemenskapen i gruppen varit stor och vi har verkligen lärt känna varandra bra, säger läger deltagaren Alice Alksjö.

Utifrån både deltagarnas och ledarnas utvärdering kan konstateras att lägret blev en succé. Nu är tanken att konceptet ska utvecklas ytterligare till nästa år då nya elever som är intresserade av att utveckla sitt skrivande ska få chansen att vara med.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »