Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-09-05
Senast uppdaterad: 2018-09-05

Sofia Enström – folkhälsoutvecklare i Lilla Edets kommun

Sofia Enström är ny folkhälsoutvecklare i Lilla Edets kommun. Sofia kommer närmast från Öckerö kommun, där hon arbetat som folkhälsutvecklare under fem års tid.

— Jag började här för en månad sedan, så just nu håller jag på att sondera terrängen i Lilla Edet. Det är mycket att sätta sig in i i en ny kommun. Även om jag har arbetat som folkhälsoutvecklare tidigare, så jobbar man på olika sätt i olika kommuner. Just nu håller jag på att sätta mig in i saker och träffa de personer jag kommer att arbeta tillsammans med.

Sofia Enström har varit ute i de olika politiska nämnderna och presenterat sig för de förtroendevalda. Hon har också hunnit vara ute på några arbetsplatsträffar för att presentera sig och göra bekantskap med medarbetarna i kommunen.

Folkhälsa – många aktörer samarbetar

Folkhälsoarbete handlar om att knyta samman samhällsplanering med familj, arbetsliv och fritid. Alla invånare i Lilla Edet ska kunna känna att de har förutsättningar för att leva ett hälsosamt och tryggt liv. Det är många aktörer som från olika håll arbetar med frågor kopplade till folkhälsa; kommunens förvaltningar, Västra Götalandsregionen, Polisen och föreningar. Tjänsten som folkhälsoutvecklare finansieras också till 50% av Västra Götalandsregionen och 50% av kommunen.

— Jag märker här i Lilla Edet att man arbetar proaktivt och samverkar mycket kring folkhälsoinsatser. Från politiskt håll är man medveten om frågorna och ser att man behöver arbeta med dem, upplever jag. Det är väldigt glädjande!

Sofia kommer att stötta förvaltningarna i deras arbete för jämställdhet och ett mångfaldssamhälle.

— Ofta arbetar verksamheterna med frågor som till exempel jämställdhet, utan att man funderar så mycket på det. Där kan jag vara med och stötta upp i arbetet, synliggöra och sätta in det i ett större sammanhang.

Läs mer om folkhälsa.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »