Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-12-27
Senast uppdaterad: 2015-12-27

Snöröjning och sandning

Lilla Edets kommun och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen i kommunen.

Kommunens snöröjning påbörjas när snödjupet är 6 cm på trottoarer och gång- och cykelvägar och vid 10 centimeter på gator och ytor för fordonstrafik. Halkbekämpning utförs efter att plogningen är klar.

Vissa gator prioriteras först


Gator med busstrafik och branta backar prioriteras. Bostadsgator, mindre trafikerade gator och parkeringar plogas efter att de prioriterade gatorna är färdiga.

På snöröjningskartor kan du se vilka gator och gång- och cykelvägar som kommuen snöröjer. Kartorna och mer information om snöröjning hittar du på sidan Snöröjning och sandninglänk till annan webbplats.

Trafikverket ansvarar för vinterväghållning på de vägar som tillhör Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »