Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-01-07
Senast uppdaterad: 2015-01-07

Snöröjning och sandning

Lilla Edets kommun och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen i kommunen.

Kommunens snöröjning börjar när snödjupet är 10 centimeter eller vid 6 centimeter blötsnö. Halkbekämpning utförs efter slutförd plogning. Gator med busstrafik och branta backar prioriteras. Bostadsgator, mindre trafikerade gator och parkeringar plogas efter att de prioriterade gatorna är färdiga. Vilka insatser som gör bestäms av vädret och prognoser från vädertjänsten. Snöröjningen ska vara klar inom 8 timmar efter att arbetet påbörjats.

Snöröjningskartorna visar var snöröjning sker. Trafikverket ansvarar för vinterväghållning på de vägar som tillhör Trafikverket. Kartorna och mer information om snöröjning hittar du på sidan Snöröjning och sandninglänk till annan webbplats.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »