Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-02-01
Senast uppdaterad: 2021-04-22

SMHI inför nya vädervarningar i oktober

I oktober i år planerar SMHI att gå över till ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar. I det nya varningssystemet är varningarna regionalt anpassade. Det blir tre varningsnivåer – gul, orange och röd.

Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag. Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar. Det nuvarande systemet vi har i dag bygger på att varningar utfärdas när vädret passerar bestämda gränser. Exempelvis utfärdas idag snöfallsvarningar utifrån samma kriterier i hela landet, men 20 centimeter snö ger väldigt olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige.

I det nya vädervarningssystemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället samt att det finns regionalt anpassade värden för när varningar ska utfärdas.

Syftet med SMHI:s nya vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

Från och oktober benämns SMHI:s vädervarningar gul, orange och röd varning. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. Röd varning är den allvarligaste graden.


Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är alltså viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.


Tidigare varningar med klass 1, 2 och 3 försvinner.


Läs mer på SMHI:s webbplats om det nya konsekvensbaserade vädervarningssystemet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »