Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-05-03
Senast uppdaterad: 2012-05-16

Skolornas elevråd får besök

Under våren får skolornas eleveråd besök av folkhälsosamordnare Eva-Lena Julin Rydbo, Sanny Mattelin från LEIFAB och kostchef Gun Mellqvist.

Tanken är att det ska bli en bra dialog med eleverna. Man lyssnar in från båda håll och delger kunskap om kost, hälsa och miljö.

Under april har elever från Tingbergsskolan varit på studiebesök i centralköket. Studiebesök kommer att också att erbjudas till alla elevråd och matråd på skolorna.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »