Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-08-29
Senast uppdaterad: 2017-08-29

Sjöar och vattendrag kalkas med båt och helikopter

Snart är det dags för den årliga kalkningen av sjöar, våtmarker och vattendrag i Lilla Edets kommun. Kalkningen görs med båt och helikopter.

Kalkning motverkar försurning i mark och vatten och används som ett sätt att motverka skador på djur och växter. Kalkningen är en viktig del i arbetet med att nå de nationella och regionala miljömålen.
Kommunen är beställare av kalkningen, som utförs av entreprenören MOVAB. Kalkningen görs med båt och helikopter. Först ut med kalkning från båt i början av september är sjöarna Arsjön, Rishageröd vatten, Håleresjön, Sollums lång, Kroksjön, Stendammen, Stora Gunnarsvattnet, Rödvatten och Västersjön. Därefter kommer flera andra sjöar och mindre vatten att kalkas med hjälp av helikopter.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »