Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2022-04-19
Senast uppdaterad: 2022-04-19

Sanny Mattelin ny VD på Edethus

Sanny Mattelin blir Edethus nya VD.

AB Edethus har rekryterat en ny VD och det blir Sanny Mattelin som tillträder 1 augusti.

Sanny Mattelin kommer närmast från Eidar, det kommunalt helägda fastighetsbolaget i Trollhättan där han idag är förvaltningschef. Sanny har stor erfarenhet och har det som vi sökte med drygt 20 år i fastighetsbranschen. Sanny har arbetat på Eidar i drygt 10 år i olika chefsbefattningar och får mycket goda vitsord från medarbetare och chefer från sin tid där.


Sanny är kreativ, full av energi och han har ett stort hjärta för kunderna och inte minst personalen. Han ser fram emot att lära känna de anställda på Edethus och ser det kommande samarbetet med styrelsen, politiken och kommunen som en självklar del i uppdraget som VD.


Det har varit en enighet i rekryteringsgruppen att välja Sanny Mattelin, där Edethus styrelseordförande Andreas Nelin, vice ordförande Bert Åkesson, Edethus ekonomichef Åsa Tapper samt kommunchef Elisabeth Linderoth har ingått utöver rekryteringsbyrån. Styrelsen för Edethus beslutade på ett extra insatt styrelsemöte den 13 april helt enhälligt att anställa Sanny Mattelin som ny VD.


Välkommen Sanny Mattelin till Edethus och Lilla Edets kommun.

 

Andreas Nelin (M)
Ordförande AB Edethus

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »