Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-06-24
Senast uppdaterad: 2019-06-24

Så kan du bidra till minskad spridning av invasiva arter

Plocka, rapportera och bekämpa – det finns mycket som du som privatperson kan göra för att bidra till en begränsad spridning av invasiva växter.

Invasiva främmande arter är arter som med människans hjälp har spridits till områden där de tidigare inte funnits. En del av dessa kan orsaka stor skada på svensk natur när de konkurrerar ut andra, inhemska arter.

 

I Lilla Edet har noterats ett flertal invasiva arter, däribland Jätteloka, Heracleum Mantegazzianum, Jättebalsamin Impatiens glandulifera, och Parkslide Reynoutria japonica. Dessa växter kan sprida sig oerhört snabbt och kan på kort tid breda ut sig med stora populationer.

 

Lilla Edets kommun arbetar kontinuerligt med att vidta åtgärder för att motverka spridningen på kommunens marker. Länsstyrelserna, naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samarbetar i det regionala och nationella arbetet med invasiva arter.

Vad kan du som privatperson göra?

Som fastighetsägare till marker med invasiva arter är det viktigt att vidta åtgärder omgående. Bekämpningen behöver ofta ske över lång tid. Information om bekämpning finns att hitta på Naturvårdsverkets webbsida om främmande arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där hittar du också information om hur du kan rapportera förekomst av invasiva arter.

 

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa invasiva arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser. Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter, forskare och andra aktörer i arbetet med att förebygga och hindra fortsatt spridning.

 

Förutom att rapportera in förekomster av invasiva arter finns det ytterligare en åtgärd som vi alla kan göra – plocka blommor!

Plocka blomsterlupin

Lupiner är vackra växter att se på men även de sprider sig snabbt och utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Plocka därför gärna stora buketter, och riv gärna upp rötterna, med blomsterlupiner – men glöm inte att växtresterna sen ska slängas i brännbart avfall, inte komposteras.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »