Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-09-23
Senast uppdaterad: 2019-09-23

Så här kan du bo hållbart i Hjärtum!

Illustration: Erik Berg, Inobi AB

Hur kan socialt och miljömässigt hållbart boende bli verklighet i Hjärtum? Det visar en utställning i Hjärtumsgården söndag 29 september – lördag 5 oktober.

Under åren 2017-2018 har Lilla Edets kommun arrangerat ett antal dialogmöten med syfte att hitta vägar till bättre medskapande och integration. Här väcktes en idé om att starta projektet ”Ekoby - Hållbart boende i Hjärtum?”. En intressegrupp bildades i Hjärtum, vilken önskade vitalisera landsbygden med en ekoby med bostäder, verksamheter och mötesplatser. Under ett och ett halvt år har nu gruppen jobbat med idén. Resultatet av workshops, dialogträffar och studiebesök har mynnat ut i flera förslag/boendekoncept som nu ställs ut i utställningen ”Bo hållbart i Hjärtum?”.

­

– Intressegruppen undersöker möjligheterna att etablera en hållbar boendemiljö för generationsboende, integration, bygdeutveckling samt hur vi tillsammans kan verka för en levande landsbygd och bygga billigare bostäder, säger Mai Lundell som tagit initiativet till och arrangerat de dialogmöten som lett till detta projekt.

Utställningen ”Bo hållbart i Hjärtum?”

Utställningen öppnas 29 september med bland annat en föreläsning av arkitekt Erik Berg, från arkitektbyrån Inobi AB i Göteborg, som lett det praktiska processarbetet och ställt samman de förslag som kommit fram under arbetets gång. Han berättar om processen och visar bilder och skisser på de förslag på framtida boenden som projektet mynnat ut i. Flera andra föreläsare, bland annat självbyggare, banker som specialiserat sig på just ekobyar samt boende från liknande boenden, är också inbjudna att delta under den vecka som utställningen pågår.


Ta del av hela programmet på lillaedet.se/bohållbartihjärtum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Utställningen pågår söndag 29 september – lördag 5 oktober. På plats finns medarbetare från projektet som välkomnar ytterligare tankar och förslag från dig som utställningsbesökare. Det bjuds också på fika.


Projektet finansieras av Länsstyrelsen Västra Götalands län och flera lokala föreningar är med i styrgruppen, bland annat Klubb Solidaritet och Hushållningssällskapets Gille.


När: Invigning söndag 29 september kl. 13-16. Öppet 29 september - 5 oktober, måndag-lördag kl. 13-16 samt kvällsöppet onsdag till kl. 20.


Var: Hjärtumsgården, Nedra Hjärtum 120, Hjärtum.


Vid frågor: välkommen att kontakta Mai Lundell, integrationssamordnare Lilla Edets kommun, på telefon: 0520-65 99 55 eller e-post mai.lundell@lillaedet.se


Varmt välkommen!

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »