Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-04-06
Senast uppdaterad: 2020-04-06

Så hanterar Lilla Edets kommun corona-utmaningarna

Världen ser inte riktigt ut som den brukar. Effekterna av coronapandemin påverkar hela samhället i hög grad, även Lilla Edets kommun. Tillsammans med ansvariga myndigheter och Västra Götalandsregionen arbetar vi intensivt och metodiskt för att hantera den ständigt föränderliga situationen på bästa möjliga sätt.

– Tillsammans är vi många som arbetar sida vid sida för att hantera konsekvenserna av det som händer i samhället och för att minska smittspridningen. Lilla Edets kommun har kompetenta medarbetare som arbetar hårt för att fortsätta att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner, säger Julia Färjhage (C), kommunalråd i Lilla Edets kommun.

Lyssna till myndigheterna och följ deras rekommendationer

Lilla Edets kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Kommunen följer och arbetar utifrån de rekommendationer och direktiv som kommer från ansvariga myndigheter.


– Det kan inte sägas tillräckligt många gånger; lyssna till myndigheterna och följ deras rekommendationer. För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi alla tar vårt personliga ansvar. Jag vill också påminna om vikten av att vara källkritisk och att söka information hos ansvariga myndigheter, detta för att minimera att rykten och falsk information sprids, säger Jörgen Karlsson, tillförordnad kommunchef.

Lilla Edets kommun har höjt sin beredskap

Kommunen har höjt sin beredskap och har sedan början av mars en samordningsgrupp som arbetat fokuserat med corona-relaterade frågor. Samordningsgruppen utgörs av tjänstepersoner med nyckelkompetenser inom krisledning, säkerhet, kriskommunikation, medicinansvar och bemanning. Dessa arbetar tillsammans dagligen. En kontinuerlig dialog förs med kommunledning, förvaltningschefer och den politiska ledningen.


– Kommunen arbetar metodiskt och har upprättat kontinuitetsplaner som vi följer. Det handlar bland annat om att säkerställa rutiner, prioritera om och planera för förändringar i lägesbilden, säger David Morgardt, säkerhetschef.


En av de viktigaste frågorna är att säkerställa att kommunen har tillräckligt med personal för att kunna upprätthålla samhällsviktiga verksamheter som exempelvis vård och omsorg, barnomsorg och skola, renhållning, vatten och information.


– I dagsläget är personalsituationen relativt stabil, även om det inom vissa områden är ansträngt. Men läget kan snabbt förändras. För att skapa en långsiktig hållbarhet har vi gått ut till allmänheten och internt bland medarbetare för att hitta personer som är intresserade av att bidra med kort varsel, både för längre och kortare uppdrag. Vi söker i första hand personer som har kompetens och erfarenhet som kan användas inom vård och omsorg men också inom verksamheter som hanterar renhållning, kost samt barnomsorg, berättar Marianne Piiroinen, personalchef.


För att få en bra lägesbild deltar kommunen också i flera olika externa möten som samverkanskonferenser via länk med Länsstyrelsen i Västra Götaland och andra ansvariga myndigheter.

Samordning av frivilligverksamhet och stöd till näringslivet

Kommunen har skapat en grupp som samordnar frivilligverksamhet med syfte att stötta personer som tillhör en riskgrupp. Gruppens fokus är främst stöd till personer som är 70 år eller äldre samt att hitta volontärer som kan hjälpa till. Exempelvis erbjuder Svenska Kyrkan hjälp med att handla mat och ge samtalsstöd.

Läs mer om frivilligverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För att underlätta för det lokala näringslivet har kommunstyrelsen beslutat att bland annat ge företag, som är verksamma i kommunen, anstånd (längre betalningstid) för vissa avgifter. Läs mer om stöd till näringslivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att vi hjälps åt

– Nu är det viktigt att vi, alla som bor och arbetar i Lilla Edets kommun, hjälps åt och tar vårt ansvar för att minska smittspridningen. Besök inte äldre släktingar, tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk. Jag vill också avsluta med att rikta ett stort tack till alla kommunens medarbetare som sliter hårt med att hantera de utmaningar som coronaviruset och covid-19 för med sig. Ni gör ett mycket bra och viktigt jobb. Vi tar oss igenom det här tillsammans! säger Julia Färjhage, kommunalråd.


Du hittar mer information om hur kommunen arbetar kring coronaviruset/sjukdomen covid-19 på samlingssidan lillaedet.se/corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »