Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-05-18
Senast uppdaterad: 2018-05-18

Ryrsjöns nya förskola invigd!

Sju förväntansfulla förskolebarn fick den spännande uppgiften att klippa bandet.

Moderna lokaler i ett naturnära läge och med stort fokus på hållbarhet. Nu är Ryrsjöns nya förskola invigd. 

När Ryrsjöns nya förskola invigdes torsdag 17 maj var det många som närvarade. Barn och personal från både Ryrsjöns förskola och skola, tjänstepersoner, politiker och media. 

Förskolechef Pia Mattsson hälsade välkommen, utbildningsnämndens ordförande Carin Thorén Hansson höll invigningstal och sju förväntansfulla förskolebarn fick den spännande uppgiften att klippa bandet. Därefter gavs det möjlighet att gå husesyn på förskolan och det bjöds på lättare förtäring i matsalen där elever och personal från Kulturskolan stod för musikunderhållning.

– Det känns mycket bra att kunna erbjuda våra förskolebarn möjligheten att lära och utvecklas i den här fantastiska miljön. Det märks tydligt att barnen trivs här. Jag känner också en stor tacksamhet mot alla som varit involverade i byggprocessen, säger Pia Mattsson, förskolechef. 

Allt fler barn i Göta

Den stora inflyttningen till Göta har skapat ett behov av utrymme för fler barn både i Ryrsjöns förskola och skola. I juni 2016 fattades ett politiskt beslut om att bygga ett nytt hus för förskoleverksamheten och att Ryrsjöskolan skulle få förfoga över hela den befintliga byggnad som skolan och förskolan tidigare delat. 

– Det har varit fantastiskt att få se den nya förskolan växa fram. Det känns bra att vi äntligen kunnat göra en sådan här stor satsning. Och med tanke på att vi befolkningsmässigt växer så enormt kommer vi behöva investera ytterligare när det gäller både skolan och förskolan även framöver, konstaterade Carin Thorén Hansson, ordförande i utbildningsnämnden. 

Pedagogerna delaktiga i byggprocessen

Under hela planeringsprocessen var förskolans pedago­ger väldigt delaktiga och samarbetade tätt med både arkitekten och byggherren för att få den nya förskolan så verksamhetsanpassad som möjligt. I april stod Ryrsjöns förskolas nya och moderna lokaler klara för att ta emot förskolebarnen och pedagogerna. På de fyra avdelningarna ska ett 70-tal barn, i åldrarna ett-sex år, gå. 

Stort fokus på hållbarhet

Stort fokus har lagts på hållbarhetsaspekten. Lokalerna värms upp med bergvärme och solcellspaneler, monterade på taket, ska tillgodose en stor del av fastighetens el-behov. Hållbarhetstänket märks också genom hur man arbetat för en flexibilitet i lokalerna, som ska göra dem så användbara som möjligt. 

Integrerad med naturen

Den nya förskolan har byggts precis i ett skogsbryn och tanken har varit att skapa en mjuk övergång mellan naturen och förskolans ute- och innemiljö på olika sätt. Försko­legården, som är precis lika genomtänkt och verksam­hetsanpassad som inomhusmiljön, ska erbjuda barnen en naturlik miljö med lekinspirerande stenar, stockar, kullar, bärbuskar och planteringar.

Förskolechef Pia Mattsson hälsade välkommen och utbildningsnämndens ordförande Carin Thorén Hansson höll invigningstal.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »