Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-12-09
Senast uppdaterad: 2013-12-09

Riktlinjer för föräldrasamverkan i skola och förskola

Från och med den 1 januari 2014 arbetar Bildningsförvaltning enligt nya riktlinjer för föräldrasamverkan.

Inflytande inom skolväsendet är en viktig fråga både ur ett demokratiperspektiv och för utvecklingen av skolans innehåll och kvalitet. Barn, elever och vårdnadshavare ska ha inflytande över utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Inflytande finns på olika nivåer. Barn, elever och vårdnadshavare ska till exempel vid utvecklingssamtal få individuell information för att kunna påverka utveckling och lärande, samtidigt som det ska finnas möjlighet till inflytande i grupp vid föräldramöten, klassråd, elevråd och olika samrådsforum.

Läs Riktlinjer för föräldrasamverkanPDF i sin helhet

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »