Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-01-13
Senast uppdaterad: 2021-01-15

Restriktioner med anledning av Covid-19 inom kultur- och fritidsområdet

Bildningsnämndens ordförande har beslutat att undervisningen för årskurs 7-9 ska bedrivas på distans till och med 24 januari. Till följd av det ska målgruppen 13-16 år inte heller vistas i andra typer av kommunala lokaler.

För kultur- och fritidsområdet i kommunen gäller därför följande till och med 24 januari:

Fritidsgården Kosmos

Fritidsgården Kosmos är stängd till och med 24 januari.

Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder fysisk musikundervisning för barn och unga födda 2008 eller senare. Dock undantas sångundervisning och blåsinstrument i grupp, som om möjligt genomförs digitalt. Fysisk gruppundervisning begränsas till max 8 deltagare inklusive ledare. Alla elever födda innan 2008 erbjuds digital undervisning.

Bibliotek

Huvudbiblioteket i Lilla Edet är öppet, men med max 15 besökare i lokalen med hänsyn till ytan. Bliblioteket i Lödöse håller öppet, men med max 10 besökare åt gången i lokalen. Take-awayservice erbjuds. Bokklubbar och motsvarande aktiviteter för barn och ungdomar födda 2008 eller senare begränsas till max 8 deltagare inklusive bibliotekarie.

Kulturhuset Eden

Kulturhuset erbjuder inga kulturaktiviteter tillsvidare.

Idrottshallar, ishallen

I idrottshallar och ishallen får det endast bedrivas verksamhet för barn och ungdomar födda 2008 eller senare fram till den 24 januari. Max antal deltagare i hallarna:


  • Fuxerna max 35 barn inklusive ledare
  • Ström max 40 barn inklusive ledare
  • Tingberg max 25 barn inklusive ledare
  • Ishallen max 40 barn inklusive ledare


Skolidrott på dagtid är undantaget maxantalet deltagare. Social distans med minst 2 meter enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska hållas i hallen.

Ridklubben

Ridklubbens verksamhet i stall och angränsande lokaler anpassas för att begränsa smittspridningen. Caféet håller stängt.

Klubbhus och liknande lokaler

Antalet besökare i idrottsanläggningarnas klubbhus och andra lokaler begränsas med hänsyn till lokalens yta.

Mer information

Du hittar mer information om hur kommunen arbetar kring coronaviruset/sjukdomen covid-19 på samlingssidan lillaedet.se/corona Länk till annan webbplats.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »