Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-06-02
Senast uppdaterad: 2015-06-03

Rekryteringen av rektorer är klar

Rektorsrekryteringen är nu klar och till hösten kommer några ansikten att kännas igen på skolorna medan andra är helt nya. På Fuxernaskolan och Ryrsjön F-6 blir Junita Eklund rektor. Biträdande rektor fortsätter Benita Hansson att vara. På Tingbergsskolan F-6 och Nygårdsskolan F-3 blir Marit Foss Fredriksson rektor.

— Jag är väldigt nöjd med rekryteringen, säger Olle Isaksson, bildningschef.

Olle säger att det under läsåret 14-15 har varit en tillfällig ledningsorganisation. Nu blir det en mer stabil ledningsorganisation som kan sätta det pedagogiska ledarskapet i fokus.

Rektor på Tingbergsskolan F-6 och Nygårdsskolan F-3


Marit Foss Fredriksson blir ny rektor på Tingberg F-6 och Nygård F-3 till hösten. Idag arbetar hon som rektor i Falköping och har gjort det i tre års tid.

— Jag ser fram emot att bedriva skolutveckling och arbeta för att öka måluppfyllelsen tillsammans med personalen. Det ska bli spännande att träffa nya rektorskollegor till hösten, säger hon.  

Marit berättar att tanken är att så småningom flytta till Lilla Edet och sin särbo som bor här idag. Till dess är det veckopendling som gäller. Hon ser mycket fram emot att lära känna kommunen och att träffa både nya medarbetare, elever och vårdnadshavare.

Marit Foss Fredriksson (Foto: Privat)

Rektor och biträdande rektor på Fuxernaskolan och Ryrsjön F-6


Ny rektor på Fuxernaskolan och Ryrsjöskolan F-6 blir Junita Eklund. Idag arbetar hon på Nygårdsskolan som förstelärare och fungerar som mentor för nyutexaminerade lärare i Lilla Edets kommun. Under vårterminen har hon vikarierat som biträdande rektor för Nygårdsskolan.

— Jag ser mycket fram emot att få vara med och skapa en skolorganisation vars främsta mål är att se till att alla våra elever går ut med godkända betyg, säger Junita Eklund.

Junita poängterar att en satsning på lärarnas utveckling är viktig. Därför vill hon jobba vidare med formativ bedömning och kollegialt lärande. Tillsammans ger det förutsättningar att skapa en riktigt bra skola där alla elever möts av skickliga lärare som plockar fram det bästa hos eleverna. 

Benita Hansson fortsätter sin tjänst som biträdande rektor på Fuxernaskolan och Ryrsjöskolan F-6. Hon ser fram emot att få fortsätta sitt arbete, tillsammans med en förstärkt ledningsgrupp som gör att det pedagogiska ledarskapet kan utvecklas.

Rektorsorganisation för grundskolan och gymnasium till hösten


• Anneli Eriksson, rektor för den nya högstadieskolan
• Marie Hagman, biträdande rektor för den nya högstadieskolan
• Daniel Magnusson, rektor för Strömsskolan, Västerlandaskolan och Hjärtumsskolan
• Junita Eklund, rektor Fuxernaskolan och Ryrsjöskolan F-6
• Benita Hansson, biträdande rektor på Fuxernaskolan och Ryrsjöskolan F-6
• Marit Foss Fredriksson, rektor på Tingbergsskolan F-6 och Nygårdsskolan F-3 
• Carl Nyström, ansvarig för gymnasiefrågor samt rektor för Elfhems gymnasium
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »