Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-10-01
Senast uppdaterad: 2015-10-05

Program för Skapande skola 2015/2016 klart

Kulturrådet delar varje år ut statsbidraget Skapande skola till landets grundskolor.

Syftet med Skapande skola är att stärka samarbetet mellan det professionella kulturlivet och skolverksamheten. Målet är att kunna visa eleverna olika kulturella uttrycksformer och att ge dem möjlighet att skapa på egen hand. Skapande skola är tänkt som ett komplement till skolornas budget för att kunna utföra kulturverksamheter och bidra till att elevernas måluppfyllelse uppnås.

I år har bildningsförvaltningen beviljats ett bidrag på 250 000 kronor. Programmet för 2015-2016 är nu klart och det blir aktiviteter inom ramen för Skapande skola för både låg-, mellan- och högstadieelever.

Skräp och skrotkonst


För eleverna i årskurs 2 och 3 planeras under vårterminen 2016 skräp- och skrotkonst. Här får eleverna använda sig av kreativt skapande under workshoptillfällen som leds av konstnärerna Monica Funck och Kerstin Dahl Noren.

Under workshopen får t.ex. gamla, trasiga föremål eller återvinningsmaterial nytt liv i form av skulpturer där bara elevernas fantasi sätter gränserna. Samtidigt får eleverna fundera och reflektera kring jordens resurser, hur vi konsumerar och hur vi hanterar förbrukade material för att bidra till en hållbar utveckling.

Filmskapande


För elever i årskurs 5-6 och särskoleelever blir det filmskapande med start i november. Det är upplagt i form av workshops där eleverna i grupper producerar egen film från idé till premiär, under handledning av regissör Johan Aksell.

Filmskapandets olika moment idé/manusskrivning, filmning och redigering gås igenom. Alla elever ska vara delaktiga i att skriva, planera och producera filmen tillsammans. Målet med filmskapardagarna är att eleverna ska få utveckla sin kreativitet, samarbetsförmåga, sitt kritiska tänkande och sin omvärldsförståelse.

Litteratur är mer än bara böcker


Alla högstadieelever kommer delta i olika aktiviteter knutna till Skapande skola under hösten. Fokus ligger på att väcka nyfikenheten för språket, både vad gäller det skrivna och det talade ordet. Alla högstadieelevers workshops leds av pedagoger från ordkanon.se. Några av fundamenten i deras pedagogik är "ditt sätt är roligare än rätt sätt" och "inspiration före information". Eleverna får på ett lekfullt sätt utforska och experimentera med språket så att det blir intressant för var och en.

Muntligt framförande


I årskurs 7 får eleverna öva på muntligt framförande. Att prata inför publik kan kännas olustigt, men med användbara tekniker och tips på vägen kan det bli lättare. Workshopledaren berättar om nervositet, hur den fungerar och ger tips på hur man kan minska sin rampfeber.

Kreativt skrivande


I årskurs 8 får man prova på kreativt skrivande. Här får eleverna testa olika formuleringar, skrivuttryck och öva upp sin fantasi och förmåga. Fokus ligger på lusten att skriva och tanken är att väcka nyfikenheten inför språk, berättelser och formuleringar.

Spoken word med Poetry Slam


I årskurs nio får eleverna prova på Spoken word. Spoken word är en muntlig framställning av dikt, text och berättelse där texten och framförandet slingrar sig tätt ihop. Här kan man använda sig av olika språkliga tricks och sceniska knep för att göra budskapet och berättelsen intressant.

Här får eleverna arbeta parallellt med det muntliga och skriftliga ordet med målet att ha en poesitävling, Poetry Slam, som avslutning på projektet. De får jobba med att skapa text, göra den levande och improvisera på scenen, liksom i att öva sig på att vara publik och skapa en positiv stämning för att våga gå upp på scen.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »