Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-06-22
Senast uppdaterad: 2015-06-22

Positiv start för verksamheten i uppehållsrummet

Högstadieelever i Lilla Edets kommun har under slutet av vårterminen haft möjlighet att besöka uppehållsrummet på Fuxernaskolan under två dagar i veckan. I uppehållsrummet har personal från Kultur och Fritid, skola och elevhälsan bemannat. Verksamheten i uppehållsrummet har inte bara skapat en mötesplats mellan elever utan även mellan elever och personal. Antalet elever som besökt uppehållsrummet har varierat mellan tillfällena, vissa gånger har det varit upp mot 30 stycken.

Julian Jerez är en av eleverna som besökt uppehållsrummet. Han har bland annat spelat pingis, biljard, kort och pratat med de som varit där.

—Jag har bara missat en gång de dagar det varit öppet. Det har varit roligt, säger han.

Några av de andra eleverna som deltagit är Saskia Yasmin Thompson, Paul Friedrich Ricks och Johanna Ågren. De har alla tyckt att tillfällena har varit jättebra och ett kul sätt att hänga med sina vänner. Deras samlade omdöme är att uppehållsrummet varit en bra samlingsplats för att göra något.

Några av eleverna som besökt uppehållsrummet i Fuxernaskolan

Mötesplats för både elever och personal


Från elevernas sida uppskattas att ungefär samma personalgrupp har bemannat uppehållsrummet. Det har skapat en igenkänning för eleverna angående vilka i personalen som är där. Personalen är även de positiva till att få möta elever och personal från andra yrkesgrupper. Under tillfällena har det bland annat spelats pingis, biljard och kortspel. Både elever och personal tycker tillfällena i uppehållsrummet varit ett bra sätt och plats att mötas på.

—I uppehållsrummet har möjligheten funnits för eleverna att bara vara och att umgås med både andra elever och personal på samma arena, säger Anneli Eriksson, blivande rektor på nya högstadieskolan.

Hon fortsätter med att berätta att det varit god anda under tillfällena. Dessutom har personalen fått möjlighet att möta annan personal från olika yrkesgrupper. Det har gett tillfälle att tillsammans diskutera hur arbetet med ungdomar ska fortsätta, samtidigt som de haft möjlighet att fråga ungdomarna på direkten.

Utvärdering av verksamheten


Nu har en utvärdering skett av verksamheten i uppehållsrummet och många glada miner samt minnen utväxlades. Utvärderingstillfället var en del av att bygga och utveckla verksamheten inför fortsättningen i höst.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »