Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-11-16
Senast uppdaterad: 2021-11-16

Planerad flygfotografering med drönare i Lödöse

Geodataenheten behöver ibland göra flygfotografering med drönare som ett stöd i vårt arbete. I slutet av november planerar vi att genomföra en flygning över Lödöse torg.

Fotomaterialet vi framställer med hjälp av drönaren kan bestå av både stillbildsfoto och film. Detta använder vi för uppdatering av kartor över kommunen samt för generering av 3D-modeller över ett område eller en byggnad, som underlag för att exempelvis ta fram en detaljplan.


Fotograferingen sker oftast på hög höjd, cirka 120 meter. Ibland behöver vi dock flyga på lägre eller högre höjd beroende på ändamålet.

 

Den höga höjden vid fotografering gör att det inte går att urskilja individers ansikten i bilderna.


Vid frågor är du välkommen att kontakta mätningsingejör Motaz Hanna på motaz.walidhanna@lillaedet.se eller 0520-65 98 78.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »