Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-05-20
Senast uppdaterad: 2016-05-19

Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre 2015

Öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre genomförs för sjätte året i rad. De öppna jämförelserna görs i samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Socialstyrelsen. Resultaten för Lilla Edets kommun under 2015 visar bland annat att maten i särskilt boende får fortsatt mycket goda omdömen. 

Resultaten för Lilla Edet kommun under 2015 visar att 88 procent av de boende på särskilt boende är nöjda med verksamheten i sin helhet. I jämförelse med de kommuner som deltagit i denna del av undersökningen kommer Lilla Edets kommun på 42:e plats. Bland brukarna i hemtjänsten svarar 94 procent att de är nöjda med verksamheten i sin helhet. Lilla Edets kommun hamnar på 45:e plats. Maten i särskilt boende har under flera år fått mycket goda omdömen. I 2015 års Öppna jämförelser blir Lilla Edets kommun rankade på en 25:e plats.  

Öppna jämförelser används som underlag för förbättring och utveckling


Öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre genomförs för sjätte året i rad och ger en bred bild av vården och omsorgen. De öppna jämförelserna används som underlag för att förbättra verksamheten och utifrån resultaten tas ett antal utvecklingsområden fram.

— I Lilla Edets kommun jobbar vi med flera förbättringsområden. Ett av dessa är riskförebyggande åtgärder för gruppen sköra äldre genom verktyget Senior Alert, där fall, trycksår och undernäring ingår. Ett annat förbättringsområde är metodutveckling inom demensområdet, berättar Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef vård och omsorg i Lilla Edets kommun.
 

Mer information


De öppna jämförelserna finns publicerade på SKL:s och Socialstyrelsens webbplatser:
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »