Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-05-03
Senast uppdaterad: 2021-05-03

Nytt samarbete för effektivare etablering i arbetslivet

Lilla Edets kommun har anslutit sig till ett regionalt samarbete för minskad arbetslöshet via Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.

 

Sedan 2020 samverkar Lilla Edets kommun, inom ramen för DUA, med sex kommuner från regionen. Stenungsund, Tjörn, Orust, Öckerö, Ale och Kungälv. Utöver kommunernas arbetsmarknadsavdelningar, vuxenutbildningsenheter och övriga berörda verksamheter är även Arbetsförmedlingen, samordningsförbundet Älv och Kust, Göteborgsregionen samt arbetsgivare som har behov av arbetskraft samverkansparter.

 

– Det här är en framgångsrik och välfungerande modell för att stötta arbetssökande och samtidigt hjälpa företag med deras kompetensförsörjning. Att vi rustar individen utifrån de behov som de medverkande företagen har, genom en serie av olika insatser som exempelvis utbildning, praktik och språkträning, säger Mai Lundell, integrationssamordnare i Lilla Edets kommun.

 

Under hösten 2021 beräknas de första personerna från Lilla Edets kommun kunna delta i så kallade jobbspår kopplat till DUA-samarbetet. Här planeras initialt jobbspår som leder till arbete inom vård och omsorg samt fastighetsrelaterat arbete.

 

– Inom fastighetsområdet efterfrågas personer som kan arbeta med exempelvis skötsel av grönytor, vaktmästeri och lokalvård men inom den framtida fastighetsbranschen erbjuds också många andra intressanta möjligheter, som dock kräver specifik fortutbildning, berättar Mai Lundell.

 

Läs mer om Delegationen för unga och nyanlända till arbete på dua.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »