Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2022-05-09
Senast uppdaterad: 2022-05-09

Ny discgolfbana i Ströms slottspark

Nu har Lilla Edets kommun startat arbetet med att förbättra och göra om discgolfbanan i Ströms Slottspark. Banan har fått en helt ny sträckning med bland annat plana utslagsplattformar och nya korglägen. Även nya informationsskyltar ska sättas upp.

Dicsgolfbanan ligger i parkens trädbevuxna del, uppe på kullen söder om Ströms Slott. Arbetet startade 27 april och är i stort sett redan färdigställt. Det som återstår är visst röjningsarbete samt att sätta upp informationsskyltar.

 

– Banan har fått en helt ny sträckning med bland annat plana utslagsplattformar och nya korglägen. Under arbetets gång har befintliga korgar och utslagsmarkeringar placerats om. Röjning av viss sly och försiktig nertagning av utvalda grenar på vissa träd i parken sker också, berättar Anna Berlin, chef stadsmiljöenheten, Lilla Edets kommun.

 

Allmänheten kan redan nu pröva den nya discgolfbanan men uppmanas vara försiktiga och inte gå nära platser där arbeten utförs.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »