Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-03-26
Senast uppdaterad: 2019-03-26

Nya taxor för vatten och avfallshantering

I december 2018 beslutade kommunfullmäktige om nya taxor för vatten samt avfallshantering.

Från och med januari 2019 gäller ny taxa för vatten och avlopp. Brukningsavgiften, som på fakturan tidigare utgjort en gemensam post för vatten och avlopp, delas nu upp i dricksvatten, spillvatten samt dagvatten fastighet och dagvatten gata.


– Det innebär att du som kund tydligare kan se vilka tjänster du betalar för och hur mycket för varje tjänst, konstaterar Britt-Inger Norlander, VA-strateg Lilla Edets kommun. 

Höjd avgift för vattentjänster


Förutom förändringen att de olika vattentjänsterna redovisas separat på fakturan höjs avgiften 2019.


– Tekniska nämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en brukningstaxa som ger 100 procent täckning för nödvändiga kostnader och som återställer dagens underskott på totalt fem miljoner kronor inom en femårsperiod, säger Britt-Inger Norlander.


För en normalvilla höjs brukningsavgiften med ca åtta procent och för flerfamiljshus ca sju procent.


Det innebär att årskostnaden för en normalvilla, med en dricksvattenförbrukning på 150 kubikmeter, ökar från 11 056 kronor till 11 975 kronor om kunden har alla fyra vattentjänsterna.


Anläggningsavgiften är en engångsavgift vid nyanslutning av fastigheter vid kommunens VA-system kommer att höjas med tio procent.


Läs mer om 2019 års taxa för vattentjänster.

Även avfallstaxan höjs

Avfallstaxan höjs 2019 med 13 procent. Höjningen beror till största del på en förändring av insamlingssystemet som inleds under 2019.


– Under de två kommande åren planeras ett succesivt införande av matavfallsinsamling i Lilla Edets kommun. För att möjliggöra detta har en höjning av taxan varit nödvändig. Vi kommer att gå ut med mer information om matavfallsinsamlingen under 2019, säger Ulrik Nyström, enhetschef avfall.


Avgiften för tömning av enskilda avlopp kommer inte att höjas.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »