Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-08-14
Senast uppdaterad: 2018-08-14

Nya placeringar och nya behållare för återvinningsstationer i Lilla Edets kommun

Under hösten får återvinningsstationerna runt om i kommunen ett nytt utseende med nya behållare. Återvinningsstationen vid ICA Boström avvecklas och en ny kommer att finnas vid Skillnadsgatan. En tillkommer i Berg Östra och återvinningsstationerna i Prässebo och Västerlanda avvecklas. Arbetet planeras vara klart under september månad.

Återvinningsstationerna är till för hushållens förpackningar och tidningar. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna. De är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis i närheten av butiker, bensinstationer och i bostadsområden.

Vid återvinningsstationerna kan du lämna dina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar till återvinning, vilket bidrar till att du sparar på jordens ändliga resurser eftersom materialet återanvänds vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

Nya behållare och tillgänglighetsanpassade stationer

Återvinningsstationerna kommer att få ett helt nytt utseende med nya, fräscha behållare där varje materialslag sorteras i en egen behållare. Det blir mer miljövänligt då varje behållare kan tömmas när den är full istället för att alla behöver tömmas samtidigt. De nya behållarna är även tillgänglighetsanpassade.

– Det är vår förhoppning att våra återvinnare i Lilla Edet kommer att uppleva stationerna mer tillgängliga, enhetliga, snygga och trevliga, säger Magnus Örnborg regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Du kan också lämna tidningspapper

Alla återvinningsstationer kommer också att utrustas med behållare för tidningsinsamling till hösten, något som är nytt för Lilla Edets kommun.

– Vi har jobbat med detta länge och det är kul att det nu äntligen är på gång. Det blir inte bara nytt och fräscht utan även en utökad service vilket underlättar för invånarna i kommunen, säger Ulrik Nyström, enhetschef för avfall och kundtjänst på Lilla Edets kommun.

Det går så klart bra att även fortsättningsvis stötta kommunens idrottsföreningar med att lämna tidningspapper till dem om du så önskar.

Läs mer om hur du kan stötta idrottsföreningarna genom att lämna tidningspapper.

 Placering av återvinningsstationerna

De återvinningsstationer som kommer att finnas i kommunen från och med oktober är:

Lilla Edet – Skillnadsgatan, Lars Svensgatan, Mårten Thorsgatan och Götaslättsvägen

Göta – Värdshusvägen

Ström – Egnahemsvägen/Kungälvsvägen

Berg Östra – längs Kungälvsvägen

Hjärtum – Söder om Hjärtums handel

Lödöse – S:t Peders väg, Långgatan

Nygård – Alevägen/Trädvägen

Thorskog – Thorskogs slott (nedanför slottet)

Huvudprincipen för FTI:s placering av återvinningsstationer är att det ska vara platser där människor rör sig och som är tillgängliga även för den som inte har bil. Placeringen anpassas efter hur det ser ut i kommunen och antal invånare. En annan viktig detalj är att lastbilarna ska kunna tömma behållarna och vända på platsen.

FTI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta den återvinningsstation som ligger närmast dig. Där ser du också när stationerna töms och städas.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »