Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-01-08
Senast uppdaterad: 2013-01-08

Nu utvecklar vi handeln!

Skissbild av nya centrumhuset

Bygget av Centrumhuset i Lilla Edet är i full gång.

Hösten 2012 har varit mycket händelserik, inte minst inom handelsutvecklingen. Byggnationen av ett nytt centrumhus i centrala Lilla Edet startades under våren 2012. Fastigheten som innehåller både verksamhetsytor och bostäder färdigställs under våren 2013. Redan nu är det klart att butikskedjan Netto öppnar butik i de nya verksamhetsytorna.

Med fler handlare och större lokalt utbud ökar chansen att fler väljer att handla på hemorten istället för i de stora köpcentrum som omgärdar kommunen. Det borgar för god utveckling av den lokala handeln.

Utbildning i butiksskötsel.


Under hösten och vintern har butiksägare och deras anställda erbjudits utbildning i butiksskötsel. Deltagarna har med hjälp av föreläsningar och diskussioner fått tips och idéer om hur de kan utveckla den egna butiken. Konsulten Ove Krafft, som till vardags även är forskare vid Handelshögskolan i Göteborg, har delat med sig av sin mångåriga erfarenhet inom handelsutveckling.

Studieresa till Arvika


I november arrangerades en studieresa till Arvika för att hämta inspiration. Deltog gjorde bland annat politiker, företagare, fastighetsägare och tjänstemän inom kommunen. Det blev en resa som gav mycket inspiration och konkreta idéer för fortsatt utveckling av handeln i kommunen.
 

Stormöte handelsutveckling 29 jan kl. 18.30


Året 2013 inleds med ett stormöte om den fortsatta handelsutvecklingen i kommunen. Mötet kommer bland annat att ta upp frågan om bildande av en centrumförening som kan driva handelsfrågor och handelsaktiviteter i kommunen. En gemensam förening gör det möjligt att samordna frågor kring utsmyckning och trygghet.  Föreningen skulle även titta till att få kommunens två större orter, Lilla Edet och Lödöse, att komplettera varandra snarare än konkurera.

Under mötet kommer vi även att titta till fastighetsägande och den yttre miljön. Robert Antoni från Fastighetsägarna talar om relevanta trender inom samhällsutvecklingen. Torbjörn Sjögren talar om trender inom centrumutveckling. Välkommen att anmäla dig till kajsa.jernqvist@lillaedet.se, alt 0520-65 95 40 senast 25/1.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »