Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-06-04
Senast uppdaterad: 2020-06-04

Nu sätts Lilla Edet på Europas vandringskarta 

Ingvar Henriksson och Marika Larsson från Ljudaborg kulturförening var med på invigningen av de nya etapperna.

Nu sätts Lilla Edet på Europas vandringskarta – i dag invigs två iordningställda etapper av Pilgrimsleden Göta älv genom Lilla Edets kommun. Grannkommuner, Västra Götalandsregionen, ideella krafter, kulturaktörer, föreningar och näringsidkare samarbetar för att göra lederna till härliga utflyktsmål för alla som vill komma ut i naturen!

Pilgrimsleden Göta älv sträcker sig genom Göta älvdalen från Masthugget i Göteborg, via Gamlestan, Angered, Ale, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg och vidare upp genom Dalsland. Målet är att Pilgrimsleden så småningom ska knyta an till den norska sidan och de leder som går vidare till Trondheim.

Projektmedel från LEADER Längs Göta älv

Arbetet med att färdigställa olika etapper i vårt område har pågått länge, men fick ett extra uppsving förra året då Ale kommun beviljades pengar hos LEADER Längs Göta älv, en samarbetsmetod med syfte att utveckla landsbygden. Johan Norling, anställd i Ale kommun, har varit projektledare för arbetet med leden som nu har blivit en trygg och attraktiv led att vandra på genom att den rustats upp och fått ny märkning.

Lilla Edets kommun beviljades också medel från LEADER Längs Göta älv och i dag invigdes två etapper av Pilgrimsleden Göta älv vid Brattorpsån i Lilla Edets kommun, ett samarbete mellan Lilla Edets kommun och Trollhättan stad. Förhoppningen är att 2021 hålla en invigning av hela leden under Medeltidsdagarna i Lödöse.

— Pilgrimsleden ger en möjlighet att tillgängliggöra naturen och vårt kulturarv, det är otroligt viktigt. Det ska vi vara stolta över! Pilgrimsleden ska finnas här framförallt för kommunens invånare, men även turister och andra besökare är givetvis välkomna att vandra utmed leden, säger Johan Norling, projektledare.

Vill skapa utflyktsmål som ger merupplevelser

Utvecklingsarbetet är ett samarbete mellan Lilla Edets kommun, föreningslivet, Svenska Kyrkan, Lödöse Museum och Ljudaborgs kulturförening. För att utveckla möjligheten till att kunna äta, bo och uppleva längs vägen är samverkan med den lokala besöksnäringen viktig.


— Vi hoppas att leden kan främja hemmaturism redan i sommar, gynna vår besöksnäring och dessutom vara ett led i det förebyggande folkhälsoarbetet i kommunen, säger Eva Lejdbrandt, ordförande i styrgruppen för Pilgrimsleden Göta älv.

Målet är att göra vandringen och de olika etapperna till en upplevelse där alla, oavsett ålder och bakgrund, kan finna glädje och uppleva något nytt. Ambitioner finns att skapa utflyktsmål längs med lederna som ger merupplevelser, som till exempel aktivitetsplatser, viloplatser och kunskapsstationer.

Nominerad till europeisk kulturväg

Pilgrimsleden Göta älv har blivit nominerad till europeisk kulturväg tillsammans med ett 30-tal andra vandringsleder runt om i Europa. Kriteriet för att bli nominerad är att vägarna går genom ett eller flera europeiska länder och behandlar teman av kulturellt, socialt eller konstnärligt intresse.

Mer information om Pilgrimsleden

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »