Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-11-18
Senast uppdaterad: 2019-11-13

Nu minskar vi utsläppen av mikroplaster från Strömsvallen

Här byggs gångtunnel med avskrapningsmatta vid planens in- och utgång.

Nu genomför kultur- och fritidsenheten flera åtgärder vid konstgräsplanen på Strömsvallen för att minska och motverka utsläpp av mikroplaster till naturen. Bidrag från Naturvårdsverket har gjort arbetet möjligt.

Konstgräsplanen på Ström har ett underlag som till stora delar består av granulat, vilket oftast tillverkas av återvunna bil- och maskindäck. Den typ av granulat som används är så små att de räknas som mikroplaster vilka kan orsaka skador på djur och natur. Granulaten hamnar i dagvattenledningar via ytavrinning och dagvattenbrunnar men sprids även utanför planen genom kläder och fotbollsskor.


Statligt stöd

Kommunen har beviljats stöd på drygt 350 000 kronor av Naturvårdsverket för att skapa åtgärder för att minska och motverka utsläpp av mikroplaster till naturen. Staten har i uppdrag att under tre år fördela bidrag för att genomföra åtgärder som syftar till att förbättra vattenmiljön.


Flera åtgärder

Projektet på Strömsvallen har planerats i samverkan mellan kommunens kultur- och fritidsenhet och miljöenhet, med syftet att minimera spridning av granulat genom ett flertal åtgärder som motverkar direkta och indirekta utsläpp av materialet.


- Vi kommer montera en avskärmning runt fotbollsplanen, gångtunnel med avskrapningsmatta vid planens in- och utgång, granulatfällor i dagvattenbrunnarna samt avlastningsytor för snömassor. Genom att samla upp granulat hoppas vi även kunna återanvända materialet vilket skyddar miljön men ger oss även möjlighet att spara pengar, säger Susanne Vehmanen, enhetschef anläggningsgruppen.


Pågående arbete

Arbetet på Strömsvallen kommer pågå under hela hösten och vintern och beräknas vara färdigt vid årsskiftet.

Läs mer om konstgräsplanernas miljöpåverkan på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »