Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2022-01-24
Senast uppdaterad: 2022-01-24

Nu inventeras vandringslederna inför upprustning

Ett projekt för inventering och upprustning av Lilla Edet kommuns vandringsleder har inletts. Du som kommuninvånare kommer få möjlighet att tycka till och dela med dig av dina synpunkter och behov kring lederna.

Inom ramen för detta LONA-projekt genomförs i ett första steg en inventering i fält av alla kommunala vandringsleder och ett underlag för förslag på prioriteringar och fortsatt underhåll tas fram. Vad som sedan ska genomföras beslutas av samhällsnämnden.


– Projektet är angeläget att genomföra för att gynna det rörliga friluftslivet och folkhälsan för såväl invånare som besökare till kommunen. Inventeringen av vandringslederna, som tillsammans utgör en sträcka på cirka 65 km, har inletts. Hittills har vi inventerat Ryrsjöleden, Borydsleden, Pingstalund, Spetalsleden och Utbyleden, säger Susanne Vehmanen, planeringsledare på stadsmiljöenheten.

 

Utöver dessa 65 km kommunala vandringsleder går även etapper av Pilgrimsleden och Bohusleden genom vår kommun.


I inventeringarna ingår också en översyn av skyltar och informationsmaterial om lederna.


– En viktig del i detta är också att ta del av våra kommuninvånares synpunkter när det gäller våra vandringsleder och på vilket sätt lederna uppfyller de rekreationsbehov som finns. Därför planerar vi att genomföra en medborgardialog om detta under 2022. Mer information om möjligheten att tycka till kommer på kommunens webbplats så snart det börjar närma sig, så håll utkik, uppmanar Susanne Vehmanen.


Projektet avslutas i december 2022. Projektet delfinansieras med statliga bidrag från Länsstyrelsen.

Vad är LONA?

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.


Mer information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »