Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-01-21
Senast uppdaterad: 2021-01-21

Nu införs insamling av matavfall hos dig som bor i villa

Under hösten 2020 infördes matavfallsinsamling i flerfamiljshus och verksamheter i Lilla Edets kommun. Hos privatpersoner som bor i villa startar insamlingen under mars - november 2021, uppdelat i fyra etapper områdesvis. När införandet börjar närma sig i ditt område kommer du få information hemskickad via brev.

Insamlingen av matavfall införs för att uppnå nationella och lokala miljömål och därmed miljönytta. Enligt ett regeringsbeslut ska alla kommuner erbjuda separat matavfallsinsamling senast 31 december 2023.

Detta kommer hända

Lilla Edets kommun kommer förse dig, som bor i villa, med ett brunt avfallskärl. Matavfallskärlen kommer tömmas varannan vecka och de gröna restavfallskärlen kommer tömmas var fjärde vecka, så länge du inte gör förändringar i ditt abonnemang.

 

Skulle ditt behov av antal kärl, kärlstorlek eller hämtningsintervall förändras med tiden finns det alltid möjlighet att göra förändringar i ditt abonnemang.

 

Tillsammans med matavfallskärlet förser kommunen dig även med matavfallspåsar och påshållare. Allt detta kommer lämnas på samma plats där ditt restavfall hämtas idag.

 

När du behöver nya matavfallspåsar lägger du en påse mellan locket och kärlet. Då lämnar chauffören en ny bunt samtidigt som hen hämtar ditt avfall. Ingen extra kostnad tas ut för matavfallspåsarna utan dessa ingår i ditt abonnemang.

Möjlighet att hemkompostera och dela matavfallskärl

Ett alternativ till att lämna ditt matavfall i brunt matavfallskärl för hämtning av kommunen är att du hemkomposterar matavfallet i en, av kommunen godkänd, kompost. Om du vill börja hemkompostera hittar du information om hur det fungerar samt om den ansökan du behöver göra för att få hemkompostera på

www.lillaedet.se/kompost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om du redan har en, av kommunen godkänd, hemkompost får du inte något brunt matavfallskärl med automatik. Om du önskar ett matavfallskärl trots att du hemkomposterar kontaktar du enheten avfall och återvinning via avfall@lillaedet.se.

 

Det går bra att dela matavfallskärl med en granne, på samma sätt som du idag kan dela det gröna kärlet för restavfall. Blankett för ansökan om att dela kärl hittar du på www.lillaedet.se/avfallshämtning

 

Mer information om matavfallsinsamlingen samt aktuell tidplan hittar du på www.lillaedet.se/matavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »