Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-06-15
Senast uppdaterad: 2021-06-15

Nu har vi en ny vision!

Igår 14 juni antog kommunfullmäktige en ny vision för Lilla Edets kommun. Den gemensamma ledstjärna som ska peka ut riktningen för utvecklingen av vårt samhälle.

Så här lyder vår nya vision:

Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans!


Och så här lyder den så kallade visionsberättelsen som sätter ord på det samhälle vi tillsammans ska jobba för att uppnå:


”Ur älven har vi hämtat kraft och energi i alla tider. Med samma kraft och ett starkt engagemang skapar vi tillsammans ett gott liv och en hållbar framtid – både på ett personligt plan och för ett attraktivt samhälle. Ett liv och samhälle där alla känner sig välkomna, trivs, utvecklas och mår bra.


Här erbjuds god service och tillgänglighet för en väl fungerande vardag, så vi får tid för varandra och allt som ger oss livskvalité och glädje i livet. Genom inflytande och delaktighet har vi alla en möjlighet att påverka vårt samhälles utveckling i en positiv riktning.


Vi njuter av vår vackra älvmiljö och rika natur som vi tar väl hand om, lever nära och i samklang med. Vi känner också stolthet för vår unika historia. En historia som vi tar vara på, minns, synliggör och delar med oss av. Lilla Edets kommun är Göta älvdalens pärla.”


– Jag är väldigt glad och stolt över att vi nu beslutat om en ny vision. Jag är också väldigt glad att det finns en politisk samsyn kring visionen. Det har varit ett väldigt fint lagarbete där alla partier bidragit i arbetet med att ta fram visionen och jag tycker att vi på ett fint sätt samlats kring det som invånare, företagare och föreningar framfört. Arbetet med att ta fram visionen har varit både stimulerande och utmanade. Jag tycker att visionen är positiv, inkluderande och framtidsinriktad, säger Julia Färjhage (C), kommunalråd.

Stort och brett engagemang

I arbetet med att ta fram den nya vision har de som kommunen är till för – alla som bor och verkar här – inkluderats. Engagemanget har varit stort och ni har bidragit med hundratals inspel till den nya övergripande visionen.


Tankarna och idéerna har både framförts genom att besvara frågan ”Vad är viktigt för att du ska trivas och leva ett gott liv i Lilla Edets kommun?” via ett formulär på kommunens webbplats samt på kommunens Facebook-sida. Utöver allmänheten har riktad dialog förts med ett antal fokusgrupper.


Läs mer om hur insamlingen av tankar och idéer har gått till. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


– De synpunkter som kommit in har sammanställts och analyserats. Utifrån detta underlag har den nya visionen tagit form. Alla som deltagit i processen har bidragit till hur visionen och dess visionsberättelse har formulerats, även om man kanske inte exakt kan känna igen sina egna ord, säger Malin Krantz, kommunchef.


Igår 14 juni beslutade kommunfullmäktige att anta den nya visionen.

Nu inleder vi förverkligandet av visionen

– Förverkligandet av den nya visionen bidrar vi alla till. Alla som på olika sätt påverkar vår kommuns utveckling. Politiken ska fatta sina beslut i linje med visionen. Kommunens alla verksamheter och medarbetare ska ta visionen till sig i sin vardag och bidra genom sitt arbete till utveckling i visionens riktning. Även näringsliv, föreningsliv och du som enskild kommuninvånare har en viktig roll i detta. Vi gör det tillsammans helt enkelt! konstaterar Julia Färjhage.


Läs mer om den nya visionen på lillaedet.se/vision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »