Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-10-08
Senast uppdaterad: 2015-10-08

Nu förbättrar vi elljusspåret i Pingstalund

Pingstalund är ett blandskogsområde i Lödöse som är av stor betydelse för friluftslivet och som även är utpekat i Lilla Edets kommuns naturvårdsplan. Under kommande veckor genomförs röjningar längs det befintliga elljusspåret i Pingstalund för att påbörja arbetet med att markförlägga elkabel för elbelysningen. Arbetet innebär också åtgärder för att förbättra avrinningen för de delar av spåret som ofta blir blöta och svårframkomliga.

En del trädstammar måste tas ner när spåret breddas. Som en naturvårdsinsats kommer en del av dem placeras i högar på lämpliga platser i området, eller endast delvis avverkas och lämnas som högstubbar. Död ved är nämligen en viktig miljö för hotade insekter och svampar och mycket uppskattat av fåglar.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »