Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-10-26
Senast uppdaterad: 2020-10-27

Nu börjar vi med allmänhetens frågestund!

Nu kan du som är kommuninvånare i Lilla Edets kommun ställa frågor direkt till politikerna i kommunfullmäktige. 30 november är det premiär för allmänhetens frågestund! Din fråga behöver vi skriftligen tio dagar innan sammanträdet.

Allmänhetens frågestund inleder kommunfullmäktiges sammanträden. Syftet med allmänhetens frågestund är att skapa ett forum för dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda.


— Det känns kul att kunna erbjuda ytterligare ett sätt för kommuninvånarna att kunna föra dialog med oss förtroendevalda. Vi hoppas att det här ska vara ett bra sätt att föra fram sina frågor och funderingar kring kommunens utveckling och våra verksamheter och att vi genom allmänhetens frågestund skapar en ökad delaktighet, säger Julia Färjhage, kommunalråd.

Alla kommuninvånare, utom de som är förtroendevalda, är välkomna att skicka in frågor. Om du vill kan du själv få komma och ställa din fråga. Om du inte kan eller vill ställa din fråga själv, så läser kommunfullmäktiges presidium upp den. Din fråga behöver vi skriftligen tio dagar innan sammanträdet.

Frågor av allmänt kommunalt intresse

Frågorna som tas upp ska vara av allmänt kommunalt intresse och beröra den kommunala verksamheten. De kan ställas till kommunfullmäktiges ledamöter, ordföranden och vice ordföranden i kommunala styrelser, nämnder, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer. Kommunfullmäktiges presidium avgör vem eller vilka som ska besvara frågan samt om frågan avser allmänhetens frågestund eller ska besvaras av annan instans.


Läs mer om allmänhetens frågestund.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »